Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
6/10/2020 3139 / 8/14/2018 Димитровград Улица: "Втора" №: 48 Местност: кв."Изток", м."Изгрев" Поземлен имот с идентификатор №: 21052.1019.367
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (410 кв.м.)
Публичен търг
5/22/2020 51 / 10/7/1997 Черногорово Кв: 47 УПИ: V-278
• дворно място (250 кв.м.)
Публичен търг
5/15/2020 535 / 7/27/2016 Черногорово Кв: 46 УПИ: ХІІ-250 Улица: Димитровградска №: 63
• УПИ (476.56 кв.м.)
Решение на общинския съвет
5/4/2020 68 / 10/23/1997 Черногорово Кв: 46 УПИ: ХVІІ-255
• ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО (680 кв.м.)
Решение на общинския съвет
5/4/2020 392 / 5/27/2019 Ябълково Кв: 12 УПИ: ІІ-203
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (1392.32 кв.м.)
Решение на общинския съвет