Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка
Открита процедура: "Поддръжка и ремонти на общинската пътна мрежа на територията на община Димитровград." договор досие
Стефка Римпопова / 30.12.2015 10:24

Информация за извършено плащане по договор N Дог-ИД-287/23.04.2009 г. с предмет “Поддръжка и ремонти на общинската пътна мрежа на територията на община Димитровград” за периода 01.12.2015г. - 31.12.2015г.

Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка
Открита процедура: "Поддръжка и ремонти на общинската пътна мрежа на територията на община Димитровград." договор досие
Стефка Римпопова / 16.12.2015 15:15

Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка

Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка
Открита процедура: "Поддръжка и ремонти на общинската пътна мрежа на територията на община Димитровград." договор досие
Стефка Римпопова / 04.12.2014 16:30

Информация за извършено плащане по договор N Дог-ИД-287/23.04.2009 г. с предмет “Поддръжка и ремонти на общинската пътна мрежа на територията на община Димитровград” за периода 01.11.2014 г. - 30.11.2014 г.

Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка
Открита процедура: "Поддръжка и ремонти на общинската пътна мрежа на територията на община Димитровград." договор досие
Стефка Римпопова / 07.11.2014 10:25

Информация за извършено плащане по договор N Дог-ИД-287/23.04.2009 г. с предмет “Поддръжка и ремонти на общинската пътна мрежа на територията на община Димитровград” за периода 01.10.2014 г. - 31.10.2014 г.

Намерени са 4 записа