Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Становище за извършена проверка от външен експерт по чл. 229а от ЗОП
Стефка Римпопова / 30.01.2019 13:14

Становище за извършена проверка от външен експерт по чл. 229а от ЗОП

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (І етап)
Стефка Римпопова / 30.01.2019 13:12

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (І етап) - КСИ-2 от 21.01.2019 г.

Намерени са 2 записа