Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
договор за обществена поръчка и приложения
Публично състезание: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. договор досие
Пенка Грозева / 20.11.2020 15:47
обявление за възложена поръчка
Публично състезание: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 20.11.2020 15:46

обявление за възложена поръчка

договор за обществена поръчка и приложения
Публично състезание: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. договор досие
Пенка Грозева / 20.11.2020 15:42
обявление за възложена поръчка
Публично състезание: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 20.11.2020 15:42

обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Публично състезание: Изпълнение на дейности от Етап 1 на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми за отопление. договор досие
Пенка Грозева / 30.10.2020 15:27

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

договор за обществена поръчка и приложения
Публично състезание: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. договор досие
Пенка Грозева / 30.10.2020 15:24
обявление за възложена поръчка
Публично състезание: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 30.10.2020 15:24

Обявление за възложена поръчка

договор за обществена поръчка и приложения
Публично състезание: „Изпълнение на СМР на обект: „Укрепване и възстановяване на пътен мост на река Марица на бул. „Стефан Стамболов“ договор досие
Пенка Грозева / 06.10.2020 12:36
обявление за възложена поръчка
Публично състезание: „Изпълнение на СМР на обект: „Укрепване и възстановяване на пътен мост на река Марица на бул. „Стефан Стамболов“ досие
Пенка Грозева / 06.10.2020 12:36

обявление за възложена поръчка

Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 29.09.2020 16:03

Решение за определяне на изпълнител

12345678910...>>Намерени са 418 записа