Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Обявление за приключване на договор ОП 3
Договаряне без предварително обявление: „Доставка на природен газ за нуждите на община Димитровград.” с 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на природен газ за Спортна зала МЛАДОСТ с адрес: гр.Димитровград бул. ,,Стефан Стамболов № 1; Обособена позиция № 2 - Доставка на природен газ за Зала по борба ,,Еню Вълчев” с адрес гр.Димитровград ул. „Ивайло ” № 3; Обособена позиция № 3 - Общинска администрация Димитровград с адрес гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15. договор досие
Пенка Грозева / 25.05.2023 13:47

Обявление за приключване на договор ОП 3

Обявление за приключване на договор ОП 2
Договаряне без предварително обявление: „Доставка на природен газ за нуждите на община Димитровград.” с 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на природен газ за Спортна зала МЛАДОСТ с адрес: гр.Димитровград бул. ,,Стефан Стамболов № 1; Обособена позиция № 2 - Доставка на природен газ за Зала по борба ,,Еню Вълчев” с адрес гр.Димитровград ул. „Ивайло ” № 3; Обособена позиция № 3 - Общинска администрация Димитровград с адрес гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15. договор досие
Пенка Грозева / 25.05.2023 13:47

Обявление за приключване на договор ОП 2

Обявление за приключване на договор ОП 1
Договаряне без предварително обявление: „Доставка на природен газ за нуждите на община Димитровград.” с 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на природен газ за Спортна зала МЛАДОСТ с адрес: гр.Димитровград бул. ,,Стефан Стамболов № 1; Обособена позиция № 2 - Доставка на природен газ за Зала по борба ,,Еню Вълчев” с адрес гр.Димитровград ул. „Ивайло ” № 3; Обособена позиция № 3 - Общинска администрация Димитровград с адрес гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15. договор досие
Пенка Грозева / 25.05.2023 13:47

Обявление за приключване на договор ОП 1 

Обявление за изменение 2
Публично състезание: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Стефка Римпопова / 13.04.2023 13:49

Обявление за изменение 2

Допълнително споразумение 2
Публично състезание: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Стефка Римпопова / 13.04.2023 13:49

Допълнително споразумение 2

обявление за приключване на договор
Договаряне без предварително обявление: „Доставка на горива (Автомобилен бензин А95, Дизелово моторно гориво и Газ пропан бутан) за нуждите на автопарка на община Димитровград.” договор досие
Пенка Грозева / 20.03.2023 14:19

Обявление за приключване на договор

Обявление за изменение
Публично състезание: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. договор досие
Пенка Грозева / 17.03.2023 15:51

Обявление за изменение

Допълнително споразумение 1
Публично състезание: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. договор досие
Пенка Грозева / 17.03.2023 15:51
Допълнително споразумение по ОП 2
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения на територията на Община Димитровград по 2 обособени позиции” Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти за детските заведения на територията на Община Димитровград”; Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни продукти за социалните заведения на територията на Община Димитровград” договор досие
Пенка Грозева / 20.02.2023 11:39

Допълнително споразумение по ОП 2

Допълнително споразумение по ОП 1
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения на територията на Община Димитровград по 2 обособени позиции” Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти за детските заведения на територията на Община Димитровград”; Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни продукти за социалните заведения на територията на Община Димитровград” договор досие
Пенка Грозева / 20.02.2023 11:39

Допълнително споразумение по ОП 1

12345678910...>>Намерени са 122 записа